Aktualności

Projekty Językowe

PROJEKT JĘZYKOWY ENGLISH TEACHING SMALL GRANTS 2009'

NASZA SZKOŁA REALIZUJE PROJEKT JEZYKOWY

                   Yummy English!

W RAMACH PROGRAMU POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

FUNDACJI  WOLNOŚCI ENGLISH TEACHING ,

którego krajowym operatorem

jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA


Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ogłosiły konkurs– SMALL GRANTS-, którego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego we wsiach i małych miastach w Polsce.

Konkurs odbywał się w II turach:

  1. ocena formalna przygotowanego wniosku ;
  2. ocena merytoryczna wniosku.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 127 szkół i instytucji z całej Polski. W wyniku oceny merytorycznej Grupa Doradcza Ekspertów Programu English Teaching zarekomendowała do przyznania 27 najwyżej ocenionych wniosków- w tych najlepszych znalazł się również wniosek ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu przygotowany przez nauczycielkę języka angielskiego p.Aleksandrę Żebrok oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej p.Katarzynę Rymar.

W ramach projektu prowadzona będzie nieodpłatnie nauka języka angielskiego dla trzech grup:

-UCZNIOWIE- nauka języka angielskiego w dwóch grupach :

(gr.1 klasy I-III, gr.II klasy IV-VI) liczących po 10 osób, 2 godziny tygodniowo przez okres 7 miesięcy (IV - VI, IX - XII) w SP Dębowiec;

-RODZICE- 1 godzina tygodniowo przez okres 7 miesięcy (IV - VI, IX -XII) w SP Dębowiec;

-NAUCZYCIELE- 1 godzina tygodniowo przez okres 7 miesięcy (IV - VI, IX -XII) w SP Dębowiec;

Zajęcia dla dzieci prowadzi mgr Aleksandra Żebrok, zajęcia dla rodziców i nauczycieli prowadzi mgr Mariusz Zawada (nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum w Dębowcu). Zaplanowane formy pracy będą sprzyjać umiejętności wykorzystania języka w praktyce, poznawaniu tradycji i kultur krajów anglojęzycznych, efektywnemu nauczaniu języka angielskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych, rozwijaniu postaw twórczych i artystycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach projektu w SP Dębowiec będą prowadzone liczne konkursy językowe, koncerty oraz  przedstawienia. W maju odbył się konkurs plastyczno-multimedialny „Colorful World- Wielka Brytania oczami malucha”, 15 czerwca odbył się I Gminny Konkurs Językowy- „Tea Time”. We wrześniu 2009 odbędzie się Dzień Języka Angielskiego połączony z otwarciem ENGLISH LIBRARY czyli biblioteczki językowej. Podczas wakacji letnich uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach językowych-„Yellow Submarine” poświęconych tematyce morskiej. W następnym roku szkolnym uczniowie przygotują przedstawienie w języku angielskim oraz koncert kolęd, będą wydawać gazetkę językową oraz gadżety dydaktyczne. Dzięki projektowi szkoła otrzyma programy komputerowe do nauki języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, książki, słowniki i filmy anglojęzyczne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI, RODZICÓW I NAUCZYCIELI Z GMINY

DĘBOWIEC DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH Z JĘZYKA

ANGIELSKIEGO,KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ DO GRUDNIA 2009r

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBOWCU.

                                                                                                                 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Dębowcu
    ul.Szkolna 3
    43-426 Dębowiec
  • 0-33 8562227

Galeria zdjęć