Szkoła Podstawowa w Dębowcu

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Dyrektor Szkoły mgr Katarzyna Rymar

Wiadomości

OGŁOSZENIE WYNIKÓW SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO O DĘBOWY LAUR  2014

 

 Biblioteka Szkoły Podstawowej w Dębowcu była organizatorem XII edycji

KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO O DĘBOWY LAUR w tym roku przebiegającym pod hasłem ZDROWYM BYĆ, TO ZDROWO ŻYĆ.

Uczniowie szkoły i wszystkich filii zostali zaproszeni  do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania w wybranej formie tematu związanego z szeroko pojętym zdrowiem,  zachęcającego do zdrowego stylu życia , codziennej gimnastyki , zdrowego odżywiania, dbałości o higienę i  uprawiania sportu .

Dni otwarte w Szkole Podstawowej w Dębowcu

wraz z Filiami w Iskrzyczynie, Simoradzu, Ogrodzonej !

Szanowni rodzice!

Już niebawem dokonacie wyboru szkoły, do której uczęszczać będzie Wasza pociecha.

karta_zapisu_dziecka_do_szkoly_w_Debowcu.doc

 

Nasza "Zielona klasa"
Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem terenu "zielonej klasy". Pierwszego kwietnia (to nie prima aprilis) zainstalowano plac zabaw. Już niebawem następne działania.

Najlepsi są wśród nas

Z przyjemnością informujemy, że w bieżącym roku szkolnym aż trzech uczniów Szkoły Podstawowej w Dębowcu zostało laureatami wojewódzkiego konkursu „Matematyka z elementami przyrody dla szkół podstawowych”. Uzyskanie miana laureata zwalnia młodych ludzi z pisania sprawdzianu szóstoklasisty, jak również otwiera drogę wyboru upragnionego gimnazjum. Sukces jest tym większy, gdyż nasza szkoła jako jedyna w powiecie cieszyńskim osiągnęła potrójny sukces! Oto nasi laureaci: Weronika Bogusz uczennica klasy VIb Szkoły Podstawowej w Dębowcu, Patryk Wójtowicz uczeń klasy VIa Szkoły Podstawowej w Dębowcu, Adam Szeruda uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Dębowcu Filia w Iskrzyczynie. Gratulujemy uczniom, nauczycielom przygotowującym, jak również rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów i jeszcze większych powodów do dumy.

Żegnaj zimo,  witaj wiosno !

Jak tradycja słowiańska nakazuje, w dniu 21 marca żegnamy zimę i witamy wiosnę topiąc słomianą kukłę w wodach pobliskiej rzeki. Zgodnie z tą tradycją uczniowie klasy I – nasi mali tropiciele- przygotowali marzannę i udali się nad pobliską Knajkę ,aby przegonić zimę i w pełni cieszyć się wiosną. W tym spacerze wzięli udział również starsi koledzy z klasy II i III B zachęceni piękną pogodą i ciekawi dawnej tradycji. 

Katarzyna Wojtyczko

Pasowanie na czytelnika !

  6 marca uczniowie klasy I dostąpili kolejnego zaszczytu. Korzystając z zaproszenia szkolnego bibliotekarza p. Krystyny Moskały mogli przekroczyć progi szkolnej biblioteki gdzie zostali  pełnoprawnymi czytelnikami, odpowiadając na zagadki, pytania i w końcu będąc pasowani wielką księgą mądrości.  Całość uświetnili uczniowie kl. IV przedstawiając bohaterów znanych bajek i książek. Pierwszoklasiści również , chcąc pokazać , iż zasługują na ten zaszczyt zaprezentowali wiersz LOKOMOTYWA, aranżując go i ciekawie interpretując. Na zakończenie każdy wypożyczył swą pierwszą książkę, a na pamiątkę tego wydarzenia otrzymał dyplom i książeczkę ufundowaną przez Radę Rodziców.

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie.

  Tropiciele znów na tropie. Tym razem druku i pisma. 26.03.14 r. uczniowie klasy I udali się do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie , gdzie wzięli udział w ciekawych warsztatach i zwiedzili muzeum. Mogli dotknąć, doświadczyć i sami podziałać, co bardzo wzmocniło wrażenia  wyniesione z tego miejsca. Patrząc na moich uczniów, uważam , że warto stwarzać możliwość uczestnictwa w takiej żywej lekcji.

Katarzyna Wojtyczko

SPRAWDZIAN SZÓSTYCH KLAS
Pierwszego kwietnia uczniowie klas szóstych przystąpią do pierwszego ważnego w ich życiu sprawdzianu komptenecji. Przypominamy o obowiązkowym stawieniu się w szkole, odpowiednim stroju i zakazie wnoszenia telefonów komórkowych. Życzymy powodzenia!

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Informujemy, że w dniach od 31.03 do 2.04.2014r. w Szkole Podstawowej w Dębowcu wraz z filiami odbywają się rekolekcje. Czas refleksji, zadumy, wyciszenia....Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania z opieki świetlicowej

photo

Czwartek 24.04.2014

Ilość odwiedzin: 378491