Szkoła Podstawowa w Dębowcu

 

Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

Koła zainteresowań

 Chór szkolny dla kl. IV-VI

                                            czwartek godz. 14.20 -15.20

                                            mgr Tadeusz Kraszewski  

 

 Koło językowe dla kl. V

                           środa godz. 13.35- 14. 20

                           Zespół wyrównawczy dla kl. IV

                           środa godz. 12.45 -13.30

                           Zajecia indywidualne

                           czwartek godz. 7.15-8.00

                           mgr Aleksandra Żebrok

 

    Koło matematyczne

                                         wtorek 9.50 -10.35 kl. V

                                         środa 12.45 - 13.30  kl. IV i VIa

                                                     13.35- 14.20 kl. VI b

                                        Zespół wyrównawczy

                                        poniedziałek 12.45 - 13.30 kl. IV

                                                                13.35 -14.20 kl. VI b

                                                                 14.25 - 15. 10 VI a

                                         wtorek 7.00 -7.45 kl. V  1 grupa

                                                      13.35 - 14.20 kl. V  2 grupa

                                        mgr Irena Chwastek, mgr Leszek Matuszyński

                                       

                     Koło komputerowe

                     poniedziałek 13.35 - 14.20

                     piątek 13.35 - 14.20

                     mgr Dorota Don

 

 

Koło przyrodnicze 'Młodzi odkrywcy'

                       piątek 12.45 - 13.30 ( kl. 5 i 6a)

                       Zespół wyrównawczy dla kl. 5,6a i 6b

                       czwartek 14.25 - 15. 10 (co 2 tyg.)

                       mgr Klaudia Wójtowicz

 

  Szkolne koło sportowe SKS

                        Iskrzyczyn środa 13.30 - 14.15

                        Debowiec 13.35 - 14.20

                        mgr Waldemar Bulandra

                       

 

    Koło teatralno - literackie

                        wtorek 11.45 - 12.30

                        mgr Krystyna Moskała

                      

 

   Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

                     wtorek 11.35- 12.35 kl. II

                     środa 12.35 - 13.35 kl. I ,13. 35 - 14.35 kl. III b

                     piątek 11.35 - 12.35 kl. III a

                     Zajęcia wyrównawcze dla kl. III b piątek 12.45 - 13.30

                     Kółko matematyczne "Kangurek" dla kl. III poniedziałek 13.40 - 14.25

                     mgr Mariola Cieślar                 

     

              

Zajęcia wyrównawcze dla kl. IIIa

                   mgr Renata Wojnar
 

 

    Koło polonistyczne

                        wtorek 7.15 - 8.00

                        Zespół wyrównawczy z języka polskiego

                       

                        mgr Magdalena Staniek

 

  Ceramika

                    poniedziałek 14.30 - 16.30

                    środa 14. 30 -16.30

                    mgr Dorota Don

 

Koło historyczne

                  

                   Koło piosenki

                   

                   mgr Alicja Kania

 

 Zajęcia wyrównawcze dla kl. II

                   piatek 11.45 - 12.30

                   mgr Barbara Szendzielarz

 

Koło religijne

                    wtorek 14.25 - 15.10

                    mgr  Dorota Sobczak

 

 Klub Wiewiórka dla kl. I

                   poniedziałek 12.45- 13.30

                   Zajęcia wyrównawcze dla kl. I

                   środa 12.45- 13.30

                   mgr Katarzyna Wojtyczko

Koło szachowe

                 

                   mgr Jerzy Szendzielarz